Opservatorija

Evropska opservatorija za novinarstvo formirana je kako bi se povezale novinarske kulture širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i kako bi se olakšala i unapredila saradnja između medijskih istraživača i praktičara.

Predstavljajući rezultate medijskih istraživanja široj publici, proučavajući najbolje primere u novinarstvu i analizirajući trendove u medijskoj industriji, EJO (www.eu-online.eu i www.ejo.ch) teži da doprinese poboljšanju kvaliteta u profesiji, boljem razumevanju medija i podstiče slobodu medija. Glavni cilj EJO je da smanji jaz između istraživača koji se bave komuniciranjem i svakodnevne prakse.

Osnovana na proleće 2004. godine kao neprofitni Institut Univerziteta Svizera Italijana (Università della Svizzera italiana), EJO je prerasla u razvojnu mrežu za saradnju istraživačkih instituta u 12 zemalja (za sada su to Albanija, Austrija, Češka, Nemačka, Italija, Letonija, Poljska, Rumunija, Srbija, Švajcarska, Ukrajina i SAD). Podršku EJO daju Fondacija Koriere del Ticino (Fondazione per il Corriere del Ticino), Švajcarska nacionalna naučna fondacija (Swiss National Science Foundation)  i fondacija Presehaus (Stiftung Pressehaus NRZ).

Čime se bavi EJO?

Istraživački projekti: EJO partneri istražuju trendove i razvoj medija u različitim evropskim zemljama, kao i u SAD-u, sa posebnim fokusom na inovacije i primere dobre prakse.

Novinarski tekstovi i analize: Mnogi tekstovi objavljeni su u najboljim novinama, novinarskim magazinima i naučnim časopisima, dok su neki kreirani ekskluzivno za potrebe EJO sajta. Najveći deo publikacija koje su izdali istraživači EJO i mnogi njihovi pratneri mogu se takođe videti na ovom sajtu na nekoliko jezika.

Konferencije i radionice: Javni skupovi i radionice koje organizuje EJO omogućavaju otvorenu, međunarodnu razmenu ideja među istraživačima, medijskim praktičarima, studentima i zainteresovanim pojedincima koji su uključeni u različite nivoe medija.

Osnovne karakteristike

Profesionalnost u novinarstvu: Poznavanje industrije i praktičnog iskustva u novinarstvu omogućava istraživačima da pronađu teme od značaja za profesionalni rad i u redakcijama i u medijskoj industriji.

Internacionalna perspektiva: Trendove u redakcijama i u medijskoj industriji je moguće zapaziti na vreme zahvaljujući fokusu na kompartivne analize razvoja u zemljama Evrope i SAD-a.

Istraživačko umrežavanje: Studije koje je sproveo EJO zajedno sa istraživačima sa drugih instituta predstavljene su na celovit, razumljiv način kako bi poslužile širokom auditorijumu, uključujući i istraživače i praktikante.

Naučni kredibilitet: U radu učestvuju međunarodne grupe novinara i istraživača čiju nezavisnost garantuju fakulteti učesnika.

Višejezično predstavljanje: EJO sajt je u prvoj fazi postojao na engleskom, nemačkom, italijanskom, letonskom i poljskom jeziku, dok je od početka 2012. dostupan i na albanskom, češkom, rumunskom, srpskom i ukrajinskom jeziku. EJO naučni tekstovi dati su na originalnom jeziku sa prevedenim sažecima, rezimeima.

Priznanja

EJO je 2005. godine dobio prestižnu medijsku nagradu Švajcarske asocijacije za kvalitet u novinarstvu (Swiss Association for Quality in Journalism) za značajan doprinos promociji visokog kvaliteta u novinarstvu.

ISSN za srpsku verziju Evropske opservatorije za novinarstvo

ISSN: 2518-3095

Komentari su zatvoreni

Send this to a friend