Evolucija reklamiranja: Šta je Native Advertising?

12. априла 2013. • Oglašavanje i marketing • by

Poznato je da oglašavanje putem banera već godinama ima problem jer više od 50 odsto prikaza ovakvih reklama praktično niko ne vidi. Tzv. „baner slepilo“ je posledica činjenice da je ovaj tip oglašavanja, kao i svi ostali klasični vidovi reklamiranja, zasnovan na prekidanju korisnika u nekoj aktivnosti (Interruption-based Marketing): prekidanje TV ili radio pograma reklamama, prekidanje pogleda na putu bilbordima, prekidanje čitanja tekstova reklamama u novinama, časopisima, veb sajtovima…

U poslednjih godinu dana, naročito od avgusta prošle godine, sve se češće pominje termin Native Advertising koji bi trebalo da posluži kao rešenje problema da reklama (bez obzira na njenu vrstu i format) bude u skladu sa sadržajem koji korisnik medija konzumira, a ne da prekida korisnika sa sadržajem koji apsolutno nije u vezi sa aktivnošću korisnika.

Da li je Native Advertising nešto novo ili se samo radi o kratkotrajnom „bazu“ (buzz)? U zavisnosti od ugla posmatranja onoga šta bi sve moglo biti to nešto što se danas naziva Native advertajzingom, ova pojava može da se definiše na više različitih načina.

Iz ugla vlasnika medija, ovaj tip oglašavanja postoji odavno pod imenom Advertorijal – forma kombinacije sponzorisanog teksta i reklame, gde je prikaz ovakvog sadržaja veoma sličan prikazu ostalih sadržaja u mediju.

Iz ugla poznavalaca kontekstualnog oglašavanja, Native Advertising predstavlja samo drugo ime za oglašavanje koje nije van konteksta aktivnosti korisnika, odnosno radi se o varijanti kontekstualnog oglašavanja.

Iz ugla profesionalaca koji su u poslu odnosa sa medijima, ovaj tip oglašavanja predstavlja samo jednu varijantu plaćenog PR teksta – PR sadržaj (sponzorisani tekst).

Iz ugla oglašivača, njima je potrebno rešenje problema plaćenih prikaza reklama koje korisnici medija nisu videli, pa se reklamiranje plaća dramatično skuplje u odnosu na realne efekte koje je postigla klasična reklama (baner).

Koncept oglašavanja koji se predstavlja pod imenom Native Advertising predstavlja mogućnost veoma dobrog odgovora na potrebu efikasnijeg oglašavanja na svakom pojedinačnom mediju (svaki medij samostalno bira načine efikasnijeg oglašavanja), u kontekstu potrebe svakog pojedinačnog oglašivača.

U narednom periodu se može očekivati veliki broj kreativnih rešenja u oglašavanju koje nije u suprotnosti sa interesima samih korisnika medija, što se već sada može videti na osnovu procena budžeta koji će se 2013. koristiti za Native advertising. Ove godine će oko 3 milijarde evra biti uložene u ovaj vid oglašavanja, pa će 2013. godina definitivno biti godina Native advertajzinga!

 

Solve Media je interesantan primer kompanije koja nudi Native Advertising rešenja, kao što je npr. korišćenje Captcha ispisivanja u kontekstu brendiranja samog ispisa da bi se odobrilo slanje nekog formulara na sajtu. Što se bude više promovisalo efikasno oglašavanje kod klasičnih oglašivača, ovaj tip advertajzinga svakako ima sve lepšu perspektivu.

Dragan Varagić je potpredsednik kompanije InternetGroup, bloger, online strateg i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene interneta. Koordinator je specijalizovanih strukovnih studija iz E-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Tekst je prvobitno objavljen na ličnom blogu autora: www.draganvaragic.com

Photo: draganvaragic.com

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , ,

Send this to a friend