Stipendija za mlade novinare

25. фебруара 2014. • Novinarstvo • by

Međunarodni centar za novinarstvo pri Fraj univerzitetu u Berlinu (Freie Universität Berlin) nudi novi kurs od oktobra 2013. godine i Evropsku novinarsku stipendiju za školsku 2014/2015, koja će omogućiti učesnicima da se povežu sa kolegama iz Istočne i Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Stipendija pruža priliku za dvosemestralno usavršavanje koje će trajati od oktobra 2014. do jula 2015. godine, a odabrani kandidati će tokom ovog perioda raditii na naučno-istraživačkom projektu ovog univerziteta.

Zainteresovani kandidati treba direktno da apliciraju za program Evropske novinarske stipendije u Berlinu i da pošalju sledeća dokumenta u štampanoj formi, na engleskom ili nemačkom jeziku:

  • Popunjen formular za prijavljivanje
  • CV
  • Kopije akademskih diploma, sertifikata i slično
  • Dva pisma preporuke (na engleskom ili nemačkom)
  • Spisak objavljenih tekstova, knjiga i publikacija
  • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika (DAAD ili Goethe-Institute)
  • Predlog individualnog istraživačkog projekta kandidata (3 do 5 strana)

Prijave putem faksa ili elektronske pošte neće biti prihvaćene, a krajnji rok za prijavljivanje je 28. februar 2014. godine.

Za više informacija posetite zvaničan sajt Fraj univerziteta u Berlinu.

Foto: Freie Universität Berlin

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, ,

Send this to a friend