Novinarstvo i advertajzing hrle ka Web 3.0

23. марта 2013. • Novi mediji i Web 2.0 • by

Svi smo čuli za Web 1.0 i Web 2.0, ali niko ne zna tačno kada se i kako dogodio taj prelaz, niti, što je još bitnije, zašto.

Web 1.0 je prvi stadijum evolicije veba, čiji se princip komunikacije nije razlikovao od tradicionalnih medija: sva komunikacija bila je jednosmerna i publika nije imala mehanizme za pružanje povratne informacije autoru sadržaja. Pored toga, Web 1.0 nije nudio komunikacione platforme, već platforme za isporuku sadržaja, i to samo onima koji poseduju odgovarajuće znanje iz informatike. Štaviše, izgradnja sajta predstavljala je inženjerski poduhvat i samo mali broj ljudi mogao je da emituje informacije.

Prva evolucija interneta i masovne komunikacije putem novih medija desila se početkom trećeg milenijuma, kada je Web 1.0 ušao u novu fazu evolucije – Web 2.0. Kako kaže Horia Mihai Bădău, ovaj korak značio je oslobođenje od ”tiranije tehnologije” (Bădău, Mihai Horia, Tehnici de comunicare în Social Media, Polirom Publishing, Iasi, 2011, p 25.). Pored toga, Web 2.0 nazvan je “internetom korisnika”, jer je predstavljao novi model masovne komunikacije koji karakteriše visok nivo interakcije između korisnika i onlajn advertajzinga. Još jedna ključna odlika Weba 2.0 jeste “pristupačnost” – svako može da učestvuje u deljenju informacija i sadržaja, a ne samo stručnjaci iz oblasti informatike i veb dizajneri, kao što je slučaj sa Web-om 1.0. U drugom smislu, ovaj koncept predstavlja evoluciju interneta od skladišta informacija i komunikacionih tehnologija (koje predstavljaju sajtovi) – što je bio nezgodan vid komunikacije – prema simetričnom prostoru komunikacije u obliku platformi koje olakšavaju prenos znanja i razgovor, gde ljudi mogu s lakoćom da se organizuju i povežu.

Što se tiče Web-a 3.0, neki veruju da je ova faza evolucije već počela. Eksperti iz ove oblasti smatraju da za ovu fazu još nismo spremni, ni sa gledišta tehnologije ni u smislu korisničkog ponašanja. Neki veruju da ovu fazu evolucije čini mobilna internet tehnologija putem pametnih telefona, ali mi smatramo da je princip komunikacije I dalje isti. I dalje se govori o društvenim medijima, sadržaju koji kreiraju korisnici, pristupačnosti, protoku informacija, dvosmernoj komunikaciji i “moći korisnika”.

Drugi ovu promenu pripisuju pojavi uređaja sa ekranima osetljivim na dodir, ali i evolucija od Web-a 1.0 ka Web-u 2.0 i pojava Web-a 3.0 nije zamišljena u smislu promene u kanalima masovne komunikacije ili novonastalih tehnologija, već u smislu promena principa komunikacije. A u slučaju uređaja sa ekranima osetljivima na dodir, vidimo da je princip komunikacije isti: društvena mreža, dvosmerna komunikacija.

Zato stručnjaci za onlajn komunikaciju smatraju da će se prava promena veba i komunikacije dogoditi tek kada veb, kao programirama ”mašina”, “nauči šta svaki korisnik voli ili ne voli. Sajtovi će kreirati permanente profile i prikazivati informacije koje određeni korisnik očekuje da vidi”. To znači da će revolucija Web-a 3.0 podrazumevati selekciju informacija od strane te ”mašine” na osnovu ponašanja i trendova konzumenta informacija. Nova faza evolucije značiće prelazak iz faze dvosmerne komunikacije između oglašivača/novinara/autora sadržaja i korisnika u fazu u kojoj je korisnik rekao šta je imao da kaže o sebi i svojim preferencijama (u Webu 2.0- društvenim medijima), a oglašivači i novinari će pružiti tačno one informacije, proizvode i usluge koje korisnik očekuje, onako kako ih očekuje.

Ako bismo sumirali sve što je rečeno, drugo ime za Web 3.0 biće ”internet već zna šta mušterija želi.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Send this to a friend