Novinar kao preduzetnik

19. јуна 2012. • Novi mediji i Web 2.0 • by

U raspravi o novinarstvu u SAD pojavio se novi termin koji opisuje stanje i budućnost profesije.  

Najnoviji doprinos raspravi je preduzetničko novinarstvo (entrepreneurial journalism)  – ideja da novinari inovacijama redefinišu svoju struku i suprotstave se ekonomskoj realnosti njihove profesije. Ovu ideju podržavaju fondacije poput  Džon S. (John S.) i Džejms L. Najt (James L. Knight), kao i renomirani gurui onlajn novinarstva Den Gilmor (Dan Gillmor), Džef Džarvis (Jeff Jarvis) i Džej Rozen (Jay Rosen). Ipak, iako  je ova ideja dobila veliku podršku, oni koji ne pozdravljaju napore preduzetničkog novinarstva vide ga kao kamuflažu, lep termin za aktuelnu samoeksploataciju.

Američke obrazovne institucije prihvatile su činjenicu da imaju važnu ulogu u rešavanju krize u sferi informisanja. Kako je objavljivanje sada moguće u svako doba, od strane svakog i svugde, veoma je važno da predavači novinarstva razumeju koje će okruženje podsticati najbolje, najpouzdanije izveštavanje, ono izveštavanje koje, nažalost, ima tendenciju da bude stresno, da oduzima vreme i novac. Zadatak nije lak, jer smo suočeni s prokletstvom digitalnog doba: više informacija nego ikad, a sve manje kontrole sadržaja koji se plasira.

Komunikacijska revolucija koja je, prema protagonistima građanskog novinarstva, od svakog načinila potencijalnog novinara, istovremeno je poljuljala američku strategiju finansiranja profesionalnog novinarstva koja se zasniva na oglašavanju.

Postoje, međutim, i izuzetne prednosti digitalne revolucije, naročito činjenica da novinari više nisu primorani da se isključivo oslanjaju na podršku velikih medija, ali se podrazumeva da su osnovne veštine i vrednosti istraživačkog novinarstva važne kao i uvek. Tokom poslednje dekade razvoj medija i tehnologije je eruptirao, donoseći novu vrstu digitalnih disidenata.

Smatralo se da su škole novinarstva dugi niz godina radile po šablonu i da njima upravljaju fosilizovani fakulteti bez dodira sa digitalnim dobom. Danas, mnogi lideri informisanja veruju da se obrazovanje novinara popravlja, i da se uz bolji kvalitet rukovodstva razvijaju digitalno pametni, osposobljeni diplomci.

Za nijhovu pohvalu, američki predavači su preduzeli mere da razviju preduzetništvo u nameri da obnove usahnuli model stvaranja vesti, koristeći zajednička oruđa i modele kako bi se rešili problemi u medijskoj industriji. Dramatične inovacije u medijima pojavile su se delom zbog niza novih mogućnosti i podsticaja koje su izgradile obrazovne institucije. Mnoge škole novinarstva proširile su svoje programe, omogućujući studentima da se uključe u inventivno, digitalno sakupljenje vesti.

Obuka i programi usavršavanja za preduzetničko novinarstvo

Grupa programa i institucionalnih podsticaja izdvaja se u nastojanju da se inovacijama odgovori na probleme informisanja. U nastavku sledi kratak pregled tih poduhvata. Programi za usavršavanje sa legendarnom reputacijom, Harvardova Niman fondacija (Harvard’s Nieman Foundation) i Džon F. Najt stipendija na Stenfordu (John F. Knight Fellowships at Stanford), ostaju visoko rangirane pokretačke sile koje reformišu novinarstvo. Niman program
stipendiranja je najstariji, najugledniji studijski program za novinare u svetu, koji je pružio profesionalnu i intelektualnu nadogradnju za ukupno 1300 novinara od 1938. Program je u osnovi ostao nepromenjen, ali nekoliko inicijativa Niman fondacije se izdvaja. Među mnogo inventivnih doprinosa je i sada slavna Niman laboratorija za novinarstvo (Nieman Journalism Lab), virtuozni veb sajt koji izveštava o budućnosti vesti identifikujući modele poslovanja, inovacije i najbolje prakse koji se pojavljuju u digitalnom dobu. Niman laboratorija je takođe odgovorna za Fuego (Fuego), alatku za praćenje tema vezanih za novinarstvo na Tviteru i Enciklo (Encyclo), veb enciklopedija organizacija, instituta i tema koje se odnose na vesti. Uz to, tu je i Niman riports (Nieman Reports), tradicionalni kvartalni magazin i veb sajt fokusiran na izazove i mogućnosti novinarstva, i Niman vočdog (Nieman Watchdog), veb sajt kreiran da informiše novinare o raznim načinima praćenja moćnih javnih ličnosti i načinima na koje se obezbeđuje njihova odgovornost. I na kraju, ali ne i najmanje važan, Niman storibord (Nieman Storyboard) koji prikazuje izuzetnost u narativnom novinarstvu i istražuje budućnost dokumentarnog storitelinga.

Stenfordova Najt stipendija se nedavno fokusirala na inovacije u novinarstvu i liderstvo. Džejms Betinger (James Bettinger), direktor Najt stipendije, posebno je ponosan na 18 dana u Egiptu, koje on opisuje kao „alatku za informisanje zasnovano na građanskoj participaciji“. Projekat su razvili stipendisti iz 2010/11. godine Džigar Mehta (Jigar Mehta) i Hjugo Soskin (Hugo Soskin), a osmišljen je da prikupi fotografije, video snimke, i-mejlove i tvitove koje su razmenjivali Egipćani tokom pobune 2011. godine. Betinger objašnjava da ova alatka “koristi fotografije i video zapise napravljene mobilnim telefonom koje imaju zabeleženo vreme i lokaciju, kako bi  stvorila interaktivni izveštaj događaja“. Više takvih kreativnih novinarskih proizvoda mogu da posluže kao dobrodošao predah od tradicionalnog izveštavanja.

Zbog posvećenosti da prodžava smele ideje, Stanfordov drugi pohvalan izum, Najt njuz čelendž (The Knight News Challenge), napravio je pomak u menjanju novinarstva. KNC – internacionalni konkurs za medijske inovacije nastao je 2006. sa ciljem da podstakne inovacije u sferi vesti i informisanja, sponzorišući i podržavajući “najbolje inovativne ideje”. Nakon pet godina i 27 miliona dolara dodeljenih u nagradama, Najt je unapredio prvu verziju i razvio Knight News Challenge 2.0, potencirajući brzinu i agilnost (nudeći tri tematska konkursa godišnje umesto jednog) i novi tematski fokus. Trenutni konkurs traži projekte koji koriste najbolje postojeće softvere i platforme da pronađu nove načine za prenos vesti i informacija.

Prethodni pobednici osmislili su informativne alatke kao što Dokument klaud (DocumentCloud), čitač dokumenata koji korisnicima pruža pristup  velikom broju informacija o odabranim ljudima, mestima i organizacijama, Ušahidi (Ushahidi), alatka za informisanje zasnovano na građanskoj participaciji, i Neks drop (NextDrop), koji putem teksta obaveštava stanovnike grada u Indiji kada će voda biti dostupna.

Osnovana 2011. sa budžetom od 4,2 miliona dolara, Najt laboratorija za inovacije u sferi informisanja (The Knight News Innovation Laboratory) formirana je zajedničkom inicijativom Medil škole za novinarstvo (Medill School of Journalism) i Mekkormik škole za inženjering i primenjene nauke (McCormick School of Engineering and Applied Science) u Nortvesternu. Osnovu saradnje čini spoj novinarstva i kompjuterskih nauka, sa krajnjim ciljem da se poboljša digitalna infrastruktura koja bi omogućila prelazak novinarstva u novu fazu.

Najt laboratorija pridružila se grupi tehnološko-novinarskih programa koji nastaju širom SAD, među kojima su Studio 20 Univerziteta u Njujorku (NYU’s Studio 20), združene novinarsko-kompjuterske nauke Univerziteta Kolumbija (Columbia’s joint Journalism/Computer Science M.S.) i stipendija za novinare/programere škole Medil (Medill’s journalist/developer scholarship). Jedinstvenost Najt laboratorije čini sinergija sa tržištem vesti u Čikagu, koje uključuje Tribjun kompani (The Tribune Company), Čikago pablik midia  (Chicago Public Media), Dejli Herald  (The Daily Herald), Čikago komjuniti njuz trajs (The Chicago Community News Trust), i Čikago njuz kooperativ (The Chicago News Cooperative), sa ciljem da se pospeši informisanje zajednica kojima ovi servisi služe.

Fakultet za novinarstvo CUNY je 2011. dobio budžet od šest miliona dolara da formira Tov- Najt centar za preduzetničko novinarstvo (The Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism) i prvi master program preduzetničkog novinarstva. Centar se može pohvaliti sa tri plana za razvitak održive budućnosti kvalitetnog novinarstva, i to kroz podučavanje studenata i profesionalaca inovativnom i poslovom menadžmentu, omogućavanje istraživanja relevantnih tema i razvijanje novih novinarskih preduzeća. Novi master program za preduzetničko novinarstvo fakulteta CUNY će uključiti kurseve kao što su Novi poslovni model za vesti, Pripravništvo u novim medijima, Nova poslovna inkubacija i Osnove poslovanja, kao i kampove preduzetničkog novinarstva i vizuelnog storitelinga.

U zajedničkim naporima velikih razmera, škola za novinarstvo Kolumbija i Stenfordova škola za inženjeringa udružile su se da kreiraju Institut za medijske inovacije (Institute for Media Innovation), a završetak je predviđen za jun 2014. Nadaju se da će Institut premostiti jaz između novinarstva i tehnologije, i podstaći sinergija te dve discipline. Umesto da funkcioniše kao tradicionalna škola ili obrazovna ustanova, Institut će stvarati produkte i pokretati projekte, slično ulaganju medijski orijentisane kapitalističke firme. Savetnici Instituta, slični studentima na fakultetu, doneće mešavinu svog novinarskog, tehnološkog i poslovnog iskustva.

*****

I dok obrazovne institucije u SAD sve više pažnje posvećuju inovacijama u novinarstvu, situacija u Evropi je teža za sumiranje. U tekstu koji će uskoro biti objavljen na našem sajtu, EJO će predstaviti razvitak preduzetništva u medijima i novinarstvu u našim partnerskim zemljama širom Evrope. 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , , , , , , ,

Send this to a friend