Prof. dr Veselin Kljajić

Prof. dr Veselin Kljajić – urednik projekta

Veselin Kljajić je rođen 1964. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na odseku za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Akredidovan je za oblasti  »Studije medija i novinarstva« na FPN-u, gde predaje na kursevina Novinarstvo u štampi, Istraživačko novinarstvo u štampi i Odnosi sa javnošću. Takođe, predavao je na kursevima Anlitičko novinarstvo u štampi i Teorija i tehnika novinarstva. Od 2007. godine angažovan je na postdiplomskim studijama gde predaje Dokumentarne forme u štampi i Uređivanje medija (štampa).

Kljajić je autor dve i koautor još dve monografije. Objavio je preko 30 istraživačkih i naučnih članaka. Gostujući je profesor na univerzitetima u Srbiji i inostranstvu i učesnik brojnih domaćih i stranih kongresa i stručnih skupova. Zamenik je glavnog urednika časopisa »Kultura«. Njegova novinarska karijera traje u kontinuitetu od 1982. godine. Autor je više od 30 reportaža, šest dokumentarnih radio formi, pet radio drama i preko 300 intervjua, intervju profila i reportaža (preko 4500 strana) u štampanim magazinima.

Komentari su zatvoreni