Prof. dr Miroljub Radojković

Prof. dr Miroljub Radojković – rukovodilac projekta

Oblasti: Sistemi masovnih medija, teorije komuniciranja, međunarodno komuniciranje, mediji i javno mnjenje.

Angažovanje: Radio je na funkciji šefa katedre za novinarstvo i kao prodekan Fakulteta političkih nauka. Bio je urednik u časopisu „RTV teorija i praksa“ u Beogradu i u časopisu za umetnost, književnost i društvena pitanja „Polja“ u Novom Sadu. Bio je angažovan na Univerzitetu u Prištini i Zrenjaninu, a od početka karijere predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Glavni i odgovorni je urednik časopisa za upravljanje komunikacijima „CM“ (u izdanju FPN i CDC, Beograd- Novi Sad) od 2007. godine. Član je uređivačkog odbora časopisa „European Journal of Communication“, SAGE, London od 2006. godine. Član je Media monitoring tima za TV u okviru Konrad Adenauer Stiftung u Beogradu od 2006. godine. U inostranstvu je bio predavač po pozivu u Tampereu (Finska), na Univerzitetu u Trstu, Fakultet za diplomatiju i međunarodnu ekonomiju u Gorici. Sada je stalni saradnik i učesnik u projektima u ISIG ( Institut za sociologiju u Gorizi, Italija). Kao gostujući profesor držao predavanja o tranziciji na Wilkes Univerzity (USA) 1996. godine i na Evropskom univerzitetu za doktorske studije (Gorizia 2002). Tokom mnogobrojnih studijskih boravaka u inostranstvu je imao javna predavanja na Univerzitetima: Purdue University, New York State University, Quins College, University of Texas, Wilkes University (USA), University of Southampton, University of Leeds, Treenity College (UK), Institute of Journalism (India), University of Helsinki (Finska)…

Članstva: Nekadašnji je član Komiteta za Komuniciranje pri Jugoslovenskoj komisiji za UNESCO. Od 1977. godine je član  Međunarodnog udruženja za istraživanje medija i komunikacija (International Association for Media and Communication Research -IAMCR) i Evropske asocijacije za istraživanje komuniciranja (ECREA) od 2008. U periodu od 2002. do 2005. godine bio je član ekspertskih timova za izradu medijskih zakona Srbije.  Izabran je 2003. godine za člana prvog  sastava Saveta za radiodifuziju Srbije. Član je  Upravnog odbora  COST projekta ISO 906 Transformisanje publika – Transformisanje društava (Transforming Audiences-Transforming Societies).


Komentari su zatvoreni

Send this to a friend