Ugrožene nacionalne frekvencije

1. фебруара 2012. • Medijska politika, Redakcijski menadžment • by

Ako do aprila TV Avala ne izmiri dugovanja za korišćenje nacionalne frekvencije, u Srbiji bi prvi put mogla da bude oduzeta dozvola za emitovanje programa na nacionalnom nivou. Ova televizija, međutim, nije jedina kojoj preti ta opsanost. 

Republička radiodifuzna agencija (RRA) pokrenula je postupak za oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama Avala i Pink zbog kašnjenja u plaćanju obavezne naknade za emitovanje programa, potvrdio je zamenik predsednika Saveta RRA Goran Karadžić. Procedura za oduzimanje frekvencije pokreće se nakon kašnjenja od dva meseca u izmirivanju obaveza prema RRA, a zakonska procedura za oduzimanje frekvencije traje minimum 60 dana.

Karadžić je naveo da opomene nisu upućene samo navedenim televizijama, već da su poslate i na adrese svih drugih medija koji imaju neizmirena dugovanja za korišćenje nacionalne frekvencije, kao i da će Avala svoja dugovanja morati da izmiri do aprila ukoliko želi da zadrži dozvolu za emitovanje programa. Nakon toga će se obaviti razgovor sa vlasnicima televizije, a potom će se pokrenuti odgovarajuća procedura u zavisnosti od toga da li su dugovanja u međuvremenu izmirena. Ukupna nadoknada za emitovanje programa na godišnjem nivou je oko 56 miliona dinara, pa se pretpostavlja da Avala u ovom trenutku Republičkoj radiodifuznoj agenciji duguje najmanje devet miliona dinara jer kasni sa plaćanjem najmanje dva meseca. Ukupni dugovi ove televizije, međutim, nisu poznati javnosti, ali prema saznanjima dnevnog lista PolitikaAvala samo JP “Emisiona tehnika” duguje 68 miliona dinara za usluge u 2011. godini.

Iako su do sada oduzete pojedine dozvole za regionalno i lokalno emitovanje programa, nacionalna frekvencija u Srbiji nikada nije ukinuta. Finansijska kriza je očekivano prvo pogodila lokalne medije, pa su televizije Enter, Art i TV Plus u toku prošle godine ostale bez licence za emitovanje programa na lokalnom nivou jer nisu plaćale naknadu za korišćenje frekvencije. Kriza polako sustiže i nacionalne emitere, a trenutno se u najtežoj situaciji nalazi upravo televizija Avala, koja se osim neizmirenih dugovanja suočava i sa štrajkom zaposlenih, koji bi mogao da predstavlja dodatan problem čak i u slučaju da sve finansijske obaveze budu rešene, jer se u ovoj televiziji više od mesec dana ne izvršavaju ni programske obaveze. Svi emiteri sa nacionalnom frekvencijom imaju obavezu proizvodnje 50 odsto sopstvenog programa, od čega 50 odsto mora biti na srpskom ili jezicima nacionalnih manjina, pa će u slučaju da se štrajk nastavi biti velikih problema da se na godišnjem nivou dostignu zakonom regulisane programske obaveze i nadoknadi period tokom kojeg je emitovan uglavnom filmski i serijski program.

Krizu na televiziji Avala možda najbolje odslikavaju poslednji događaji, tokom kojih je nakon najave štrajkača da će prekinuti emitovanje programa, soba za režiju pod blokadom telohranitelja koji sprečavaju ulazak zaposlenih. Štrajkačima je u međuvremenu uplaćena jedna zaostala plata, ali se štrajk nastavlja jer je uslov za normalizaciju rada da im se uplate najmanje tri zaostale zarade. Dok se to konačno ne desi, nacionalna frekvencija ove televizije sve je ugroženija. Dug se ne oprašta, ali šansu dobija novi menadžment.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , ,

Send this to a friend