Nakon smrti štampe, ne čeka nas raj

19. јануара 2012. • Etika i kvalitet, Redakcijski menadžment • by

Ako novine više ne budu štampane, novinarska profesija će se dramatično promeniti, ali ne nužno nabolje.

Dok je nekoliko medijskih konglomerata sa nemačkog govornog područja, među kojima i  Ringier (Ringier) i Špringer (Springer), pripremilo svoju onlajn budućnost spajanjem nezavisnih redakcija, u Sjedinjenim Državama nekoliko novina potpuno je obustavilo štampanje publikacija i nudi samo onlajn izdanja. Kapital tajms (The Capital Times) u Medisonu, Viskonsin, jedan je od nekoliko pionira u rešavanju takvog pristupa.

U ovom trenutku, Kapital tajms možda su prve novine u istoriji sa intenzivno istraživanom transformacijom iz štampe u onlajn. „Novinarstvo kao proces“ („Journalism as Process“) naziv je studije Sju Robinson (Sue Robinson) sa Univerziteta Viskonsin u Medisonu  (objavljene u časopisu Novinarske monografije (Journalism Monographs) Vol. 13, No.3, 2011), koja pokazuje  kako su tradicionalne granice i novinarske uloge nestale u redakcijama onlajn novina, i kako vest više nije „konačan proizvod“, već stvorena i ažurirana kroz stalnu interakciju između novinara i njihove publike.

Prema Robinsonovoj, odvajanje privatnog i profesionalnog života se smanjuje na minimum, i urednici koji su postali „stanovnici interneta“ više ne moraju fizički da budu prisutni u redakciji, ali se umesto toga traži da budu sveprisutni u svakom trenutku. Među građanima se razvila mala ali zahtevna grupa aktera, koja – putem učešća, linkovanja, razmenjivanja i dopunjavanja informacija – doprinosi ukupnom protoku informacija. Tako, oni često prate priče „na mnoge načine koji su značajno drugačiji od onih koje je lokalni novinar izložio“.

Ipak, postoji primetna slabost u istraživanju. Imajući u vidu aktivnu javnost, ili „građane novinare“, Robinsonova ne pravi razliku između „običnih građana“, koji komuniciraju kao laici i aktera koji pokušavaju da utiču na novinarstvo kao PR profesionalci. Dakle, možda je slika o ogromnom potencijalu za participativno novinarstvo prenaglašena. To je početak, a kada se posmatra iz daljine, saradnja između malih regionalnih američkih onlajn novina i jedne od vodećih novinarskih škola u zemlji može se razumeti kao pohvalna saradnja, čak iako možda nema previše koristi.

Originalno objavljeno u Schweizer Journalist, 12/2011 + 1/2012

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , ,

Send this to a friend