Klinci u Srbiji na TV najviše gledaju crtane filmove

7. децембра 2014. • Etika i kvalitet • by

Najgledanija dečja emisija na našim televizijama je „Priče iz Nepričave” koja dostiže prosečnu gledanost Dnevnika 2 na RTS 1, a najomiljeniji crtani film je „Sunđer Bob Kockalone” koji se emituje na TV B 92. Analiza koju su sproveli Unicef i Udruženje novinara Srbije (UNS), u okviru projekta „Dečji TV program u Srbiji: kakva je trenutna situacija i kako postići bolji kvalitet i veću raznovrsnost TV sadržaja za decu”, pokazala je da se najgledanije dečje emisije emituju na Javnom servisu, uglavnom u dane vikenda i u onom periodu dana kad je najverovatnije da će deca predškolskog i školskog uzrasta moći da ih prate. Međutim, najomiljeniji dečji sadržaji na TV ipak su crtani filmovi: „Sunđer Bob Kockalone”, „Štrumpfovi”, „Pingvini sa Madagaskara” i „Kung Fu Panda”, koji se prikazuju na TV B 92.

Istraživanje koje je rađeno na uzorku od 412 roditelja i 458 dece, starosti od devet i 11 godina u četiri seoske/prigradske škole i šest gradskih škola tokom septembra i oktobra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu pokazalo je da više od polovine dece ispred TV ekrana dnevno provede između jednog i dva sata, a svako deseto dete ispred malog ekrana provodi dva do pet sati dnevno.

Kada bi se deca našla u ulozi profesora, prosečna ocena kojom bi ocenila dečji program bila bi 3,77 – na skali od jedan do pet, ali činjenica je da dečaci pokazuju značajno manji stepen zadovoljstva TV sadržajima od devojčica. Sa druge strane, devojčice su te koje provode značajno više vremena u gledanju televizije.

Na pitanje „Šta najviše voliš da gledaš na TV?” deca horski odgovaraju: crtane filmove, tinejdžerske serije i sportski program. Polovina mališana kaže da najviše voli emisije iz dečjeg programa, petina njih prati sve što se daje na TV, a 20 odsto njih navodi da najčešće gleda ono što gledaju i ostali ukućani. To u prevodu znači da čak 44 odsto dece bez ograničenja gleda sadržaje od kojih mnogi nisu za njihov uzrast. Deca iz seoskih i prigradskih sredina češće na TV prate sve što prate i ostali ukućani i dominantno gledaju crtane filmove, dok raznovrsniji program gledaju deca iz gradskih sredina koja prate i dokumentarni, obrazovni i sportski program.

Analizirajući dečji program u ukupnom programu televizija sa nacionalnom frekvencijom, od 1. januara do 30. aprila ove godine, autori istraživanja došli su do zaključka da su emiteri trećinu svog programa posvetili sadržajima za decu. Analiza koja je obuhvatila dva javna servisa – RTS i Radio-televiziju Vojvodine, koji imaju zakonske obaveze emitovanja programa za decu, kao i komercijalne emitere – Prvu, B 92, Pink, Hepi i Hepi kids i tri kablovska kanala specijalizovana za dečji program: Minimaks, Ultra i „Mini ultra”, pokazala je da najveći procenat, odnosno 65 odsto od ukupno emitovanog programa za decu, čine crtani filmovi.

Istraživanje je pokazalo da roditelji ne prate dovoljno šta im deca gledaju na TV, niti sa njima dogovaraju i planiraju šta će da gledaju. Skoro 80 odsto dece izjavljuje da samo bira šta će da gleda na TV, a oko 70 odsto roditelja kaže da ne odlučuje šta će dete da gleda, ali da ipak prati šta mališan prati. Međutim, svaki treći roditelj navodi da ne zna koje emisije njegovo dete gleda. Podatak da deca roditelja sa višom školskom spremom manje vremena provode gledajući TV od dece roditelja sa nižom školskom spremom u skladu je sa nalazom da više obrazovani roditelji pokazuju manje zadovoljstvo TV sadržajima.

Roditelji nisu zadovoljni ponudom TV sadržaja za decu

Istraživanje je takođe pokazalo da većina roditelja nije zadovoljna ponudom TV sadržaja za decu: 15 odsto njih navodi da su ovi sadržaji izuzetno loši, a trećina mama i tata smatra da su loši. Na pitanje – kako bi rečju opisali program za decu, najveći broj roditelja navodi da TV program za decu najbolje opisuje reč „nasilan”, zatim sledi reč „zabavan”, pa reč „dangubljenje”. Malo roditelja dečji program opisuje kao „obrazovni” i „koristan”.

Tekst je objavljen u dnevnom listu Politika

Foto: Politika

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , , , , , ,

Send this to a friend