Kad samoregulacija funkcioniše

30. августа 2012. • Etika i kvalitet • by

Ne dešava se svaki dan da jedne američke službene novine poput Columbia Journalism Review (CJR) pokažu ozbiljno interesovanje za nešto što se dešava izvan SAD.

Međutim, ove novine su nedavno jedan dugačak članak posvetile skandinavskim državama. Pod naslovom “Samoregulacija na pravi način” dat je blistav pregled, koji uključuje mnoge primere kako novinarska samokontrola može da doprinese izgradnji kredibiliteta u novinarstvu – pod uslovom da se adekvatno izveštava o radu novinskih saveta.

U Austriji i Nemačkoj takvih nastojanja od strane medija uglavnom nema, dok je na nemačkom govornom području Švajcarska najbliže skandinavskom idealu. Trilingvalni švajcarski novinski savet daje svoj doprinos povećanju svesti o kvalitetu u novinskim redakcijama.

Ipak, mnoge novinske redakcije u Švajcarskoj su svesne da novinskom savetu treba podrška novinara da bi obezbedilo fluidno okruženje za prikupljanje informacija.

Izveštaj CJR-a o nordijskim zemljama previše je dobar da bi važio i za Austriju i Nemačku: “Novinske kuće dobrovoljno se podvrgavaju ocenama saveta jer to pokazuje njihovoj publici da su odgovorne, pouzdane i pravedne… Novine štampaju kratak tekst, a radio i TV stanice emituju kratku poruku”.

Nažalost, u Nemačkoj i Austriji nije nimalo lako razviti sličnu kulturu koja je kombinacija otvorenosti za samokritiku i stremljenja ka kredibilitetu. Naprotiv, u Beču novine žute štampe, poput uticajnog Kronencajtunga i skorije Esterajha čak pokušavaju da zaplaše i tuže novinski savet.

Objavljeno u Die Furche, Nr. 32 v. 9.8.2012

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , ,

Send this to a friend