Filozofija medija

19. februar 2012. • Etika i kvalitet, Novinarstvo • by

Krajem januara ove godine, u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, promovisan je 133. broj časopisa Kultura s temom „Filozofija medija: pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja“. Na promociji su govorili priredjivači broja prof. dr Divna Vuksanović (Beograd), dr Sead Alić (Zagreb) i doc. dr Dragan Ćalović (Beograd), kao i autorka teksta prof. dr Vladislava Gordić Petković (Novi Sad).

Živimo u vremenu medijskih posredovanja, umreženosti, virtuelnih svetova, sveobuhvatnog uticaja mas-medija na politiku, kulturu, ljudski život, iskustvo, pa i na mišljenje kao takvo. Egzistiramo u doba kada nas uronjenost u svet mas-medija podseća na činjenicu da smo, kroz celu ljudsku povest, bili određeni nekim medijem i da je tek savremena opterećenost (mas)medijima iznedrila svest o (delimičnom ili potpunom) zaboravu medijskih posredovanja, posebno u vremenima oralnosti, pisma i štampe.

Pitanja porekla medijskih svetova, estetičnosti medijskih ambijenata, istinitosti medijskih reprezentacija, mogućnosti spoznaje stvarnosti putem medijski posredovanog dvojnika, samo su neka od pitanja koja se postavljaju pred savremenu teoriju. Upravo ovim pitanjima otvorena je perspektiva utemeljenja Filozofije medija kao filozofije našeg vremena, kao načina razumevanja koji problematizuje svet i bitak / biće / bivstvujuće – posebno preispitujući aspekt njihovog posredovanja dominirajućim medijem vremena.

Temat o Filozofiji medija, kojem je posvećen 133. broj časopisa Kultura, rezultat je nastojanja da se ispitaju mogućnosti zasnivanja Filozofije medija, prevashodno kao refleksivno-kritičkog i društveno odgovornog delovanja. U tom cilju je, u periodu od 16. do 18. septembra 2011. godine, na Cresu (Hrvatska) održan međunarodni naučni simpozijum na temu „Filozofija medija: pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja“ na kojem su promišljani mogući okviri, te razmatrani putevi jednog dubljeg mišljenja medija, pre svega kao problemsko-kritičkog, odnosno filozofskog delanja. Tekstovi koji se u okviru temata Filozofija medija nalaze pred čitaocima, nastali su na osnovu povedenih dijaloga tokom ovog simpozijuma.

Na nastavak dijaloga, čini se, nećemo dugo čekati pošto je već septembra ove godine najavljen drugi međunarodni naučni simpozijum na temu „Filozofija medija: umetnost i mediji“, koji će biti održan u Opatiji. Izgleda se da je pred Filozofijom medija dug put, ali prvi koraci su učinjeni. Postavljene su teme, otvorena su pitanja, i konačno, stiče se utisak, postignuta je saglasnost u vezi sa pitanjem Da li nam je filozofija medija potrebna? Ukoliko tragamo za znanjem, ukoliko težimo kritičkom sagledavanju stvarnosti u kojoj živimo, ona to svakako jeste.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , ,

Send this to a friend