Pomereni rokovi za gašenje analognih servisa

26. фебруара 2015. • Ekonomija medija, Najnovije priče • by

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu objavljen je u „Službenom glasniku“, a njime je predviđeno pomeranje rokova za gašenje analognih servisa.

Umesto tri, predviđeno je šest termina za to, a konačni rok za prelazak na digitalno emitovanje, koji je predviđen sredinom juna, ostaje isti.

Objavljena je i tabela u kojoj su navedeni rokovi za početak simulkasta i gašenje analognih servisa, po zonama raspodele.

Kada su u pitanju zone, u Vršcu je gašenje analognih servisa predviđeno 30. marta, a u zoni Subotica-Sombor, kao i Kikindi 27. aprila.

U zoni Čot -Venac predviđeno je gašenje analognih servisa 18. maja, na Avali 25. maja, na Rudniku, Crnom Vrhu i Jagodini, kao i Tupižnici, Torniku-Ovčaru, Deli Jovanu predviđeno je gašenje tih servisa 1. juna.

Na Besnoj kobili, Jastrepcu, Kopaoniku, Ceru-Maljenu predviđeno je gašenje analognog signala 15. juna.

Pravilnik je donet na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama na predlog Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

U Pravilniku o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu navodi se da se „prvi multipleks popunjava programima javnih medijskih servisa u Republici Srbiji i imalaca dozvola za emitovanje televizijskog programa na području cele Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast elektronskih medija“.

Drugi multipleks se popunjava uslugama televizijskog emitovanja za koje je izdata dozvola za emitovanje televizijskog programa na regionalnim i lokalnim područjima u skladu sa zakonom.

Treći multipleks se popunjava uslugama televizijskog emitovanja za koje je izdata dozvola za emitovanje televizijskog programa u skladu sa zakonom, objavljeno je u „Službenom glasniku“.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku 13. februara, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekominunikacije Tatjana Matić izjavila je nedavno da će proces digitalizacije biti završen na vreme, apelujući na građane koji imaju pravo na besplatne uređaje za digitalizaciju da na vreme podnesu potrebnu dokumentaciju.

Ona je podsetila da je rok za dobijanje besplatnih uređaja za digitalizaciju istekao 1. februara, ali i da je taj rok produžen.

Matić je navela i da je u ovom trenutku 93 odsto stanovništva Srbije pokriveno digitalnim signalom, a da će do kraja juna biti 95 odsto, dok je samo 62 odsto stanovništva bilo pokriveno anolognim signalom.

U septembru prošle godine počeo je tranzicioni period u kome će biti i digitalnog i analognog emitovanja.

Kako navode predstavnici resornog ministarstva, digitalizacija se ne odnosi na one koji imaju digitalnu televiziju, satelitsku antenu i IPTV, nego na one koji televizijski program prate preko sobnih i krovnih antena, što je oko 38 stanovništva Srbije.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , , ,

Send this to a friend